ΠΑΛΑΙΟΓΕΝΕΤΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η εξοικείωση με το επιστημονικό πεδίο της παλαιογενετικής/αρχαιογενετικής μεθοδολογία- υλικό μελέτης- εφαρμογές. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη των πολλαπλών εφαρμογών της μεθόδου στη σύγχρονη ιατρική, ιατροδικαστική και γενικά στις βιοεπιστήμες αλλά και στις ανθρωπιστικές επιστήμες (αρχαιολογία και ιστορία, ιστορία της ιατρικής, δημογραφία).

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Δομή, λειτουργία, κληρονομικότητα του DNA
 2. Σύγχρονη γενετική ποικιλομορφία στον άνθρωπο - εξελικτικές δυνάμεις
 3. Πληθυσμιακή γενετική του ανθρώπου (βασικές αρχές)
 4. Πληθυσμιακή γενετική του ανθρώπου (στατιστικές προσεγγίσεις)
 5. Το αρχαίο DNA: εφαρμογές, προοπτικές, περιορισμοί
 6. Σύγχρονα πρωτόκολλα παλαιογενετικής Ι - Πρακτική άσκηση στο εργαστήριο
 7. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία, το γενετικό αρχείο του παρελθόντος
 8. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην αρχαιολογία και την παλαιοανθρωπολογία, το γενετικό αρχείο του παρελθόντος
 9. Εφαρμογές της παλαιογενετικής/παλαιογονιδιωματικής στην αρχαιοβοτανολογία και στην αρχαιοζωολογία, εξαφανισμένα και εξημερωμένα είδη υπό το φως νέων μελετών.
 10. Παλαιογενετική/παλαιογονιδιωματική, ασθένειες, πανδημίες και ιστορικά αρχεία: νέες θεωρίες και εφαρμογές στη σύγχρονη ιατρική
 11. Παλαιογενετική/παλαιογονιδιωματική και ιατροδικαστική
 12. Βιοπληροφορική και γονιδιωματική (ανάλυση γονιδιωμάτων)
 13. Βιοπληροφορική και γονιδιωματική (στατιστικά μοντέλα)
Πληροφορίες  
ECTS 7.5
Υπεύθυνοι
Χ. Παπαγεωργοπούλου
Καθηγητές
Χ. Παπαγεωργοπούλου
Λ. Κοβάτση