Χοβαλοπουλου Μαριλενα

Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
Μεταδιδάκτορας ΕΚΠΑ
evalakos@biol.uoa.gr

Η Δρ Μαριλένα Χοβαλοπούλου είναι βιολόγος με ειδίκευση στη Φυσική Ανθρωπολογία, πραγματοποίησε το διδακτορικό της στο Τμήμα βιολογίας του ΕΚΠΑ. Έχει συμμετάσχει στην ανθρωπολογική μελέτη των σκελετικών ευρημάτων από την ανασκαφή στο Καστρούλι – Μεσόκαμπος, Δεσφίνας καθώς και από την ανασκαφή του Παλαιοχριστιανικού Οικισμού στην Αλάρνασα της Κω. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορική έρευνα με θέμα την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθοδολογιών τριδιάστατης γεωμετρικής μορφομετρικής ανάλυσης κρανιακών σκελετικών δειγμάτων σε σύγχρονους και αρχαιολογικούς πληθυσμούς στο Εργαστήριο Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα. Έχει συμμετάσχει διεθνή και ελληνικά επιστημονικό συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές. (Αναλυτικές πληροφορίες και επικοινωνία