Κοβατση Ληδα

Κοβάτση Λήδα
Επίκ. Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Περισσότερες Πληροφορίεςkovatsi@auth.gr

Σπουδές-Εκπαίδευση

-Πτυχίο Χημείας από το Τμήμα Χημείας ΑΠΘ (1996)

-Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο της «Τοξικολογίας» από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ (2000)

-Πτυχίο Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ (2007)

-Ιατρική Ειδικότητα της Ιατροδικαστικής (2011)

Μετεκπαίδευση

Μετεκπαίδευση στο αντικείμενο της Μοριακής Ταυτοποίησης στις ΗΠΑ.

Εργασία-Σταδιοδρομία

2003-2010 Λέκτορας με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική και Τοξικολογία» στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

2010-2014 Επίκουρη Καθηγήτρια (επί θητεία) με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική και Τοξικολογία» στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

2014-σήμερα Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) με γνωστικό αντικείμενο «Ιατροδικαστική και Τοξικολογία» στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

2013-σήμερα Επιστημονικά υπεύθυνη του Τμήματος Μοριακής Ιατροδικαστικής (DNA) στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Αναλυτικότερα για το έργο της βλ. http://www.med.auth.gr/users/kovatsiauthgr