Μανθου Μαρια-Ελενη

Μάνθου Μαρία-Ελένη
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Περισσότερες Πληροφορίεςmmanthou@auth.gr

Η κυρία Μάνθου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας και Ανθρωπολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος της Ιατρικής του ΑΠΘ και από το 2009 ιατρός Κυτταρολόγος. Έχει μετεκπαίδευση στο εξωτερικό κυρίως πάνω σε τεχνικές μελέτης ιστών και κυττάρων στο οπτικό και ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, στο Πανεπιστήμιο του Bristol Αγγλίας, τομέας Ανατομικής-Ιστολογίας-Φυσιολογίας και στο Εργαστήριο Ανατομίας στο Πανεπιστήμιο της Κολωνίας της Γερμανίας. Με το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας έχει ακόμα συνεργασία ως υπότροφος με το γερμανικό ερευνητικό πρόγραμμα DAAD και στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιεί τακτικές πολύμηνες εκπαιδευτικές επισκέψεις ως μέλος της οργανωμένης εκεί ερευνητικής ομάδας. Στην Ελλάδα έχει συνεργαστεί και εκπαιδευτεί ως επιστημονική βοηθός στο Εργαστήριο της Ιστολογίας του ΑΠΘ και στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο του Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε ή και αναλάμβανε την πραγματοποίηση μοριακών τεχνικών σε κυτταρολογικό υλικό. Έχει βραβευμένο ερευνητικό και διδακτικό έργο και 41 δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες.

Αναλυτικότερα για το έργο της βλ. http://www.med.auth.gr/users/mmanthou