Ουρεμ-Κωτσου Ντουσανκα-Χριστινα

Ούρεμ-Κώτσου Ντούσανκα-Χριστίνα
Επίκ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ

Δρ Ντούσκα Ούρεμ Κώτσου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ. Είναι αρχαιολόγος με ειδίκευση στην Προϊστορική αρχαιολογία. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην θεωρία και μεθοδολογία στην αρχαιολογία, Θεωρία του υλικού πολιτισμού, Νεολιθική περίοδος στο Αιγαίο, στην Ανατολία και στη ΝΑ Ευρώπη, Προϊστορία της ΝΑ Ευρώπης, κεραμική, αρχαιομετρία, αναλύσεις οργανικών υπολειμμάτων στα αρχαία κεραμικά σκεύη, αρχαιολογία και ανθρωπολογία της τροφής, αρχαιολογία του χώρου. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 20 άρθρα σε σημαντικά διεθνή περιοδικά (όπως Nature, PNAS κτλ) και αρκετά κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους όπως: C. Knappett και E. Kiriatzi (επιμ.), Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean. Cambridge: Cambridge University Press (2016); και Β. Molloy (επιμ.) Of Odysseys and Oddities: Scales and modes of interaction in the prehistoric Aegean and southern Balkans. Oxford: Oxbow Books (2016). Έχει διευθύνει και πραγματοποιήσει μελέτες σε πολλές προϊστορικές θέσεις και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 5 διεθνή ερευνητικά προγράμματα.