Παπαβραμιδου Νικη

Παπαβραμίδου Νίκη
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Περισσότερες Πληροφορίεςnpapavramidou@auth.grpapavramidou@hotmail.com

Η Νίκη Παπαβραμίδου πήρε πτυχίο της Γαλλικής Φιλολογίας (ΑΠΘ) το 2000, Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διδακτική το 2003 (ΔΠΜΣ στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας των συνεργαζόμενων Τμημάτων Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΑΠΘ) και διδακτορικό στην Ιστορία της Ιατρικής το 2006 (Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ). Συνεργάστηκε ως Επισκέπτης Ερευνητής με το History of Medicine division, National Library of Medicine, NIH, στη Bethesda MD, USA, με το Natural History Museum, Smithsonian Institutes, Washington DC, USA και με το Center for the History of Medicine, Francis Countway Library of Medicine, Harvard University, Boston MA, USA. Από το 2001 μέχρι και το 2007, συνεργαζόταν με το μάθημα της Ιστορίας της Ιατρικής του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ, αρχικά ως επιστημονικός συνεργάτης και στη συνέχεια με σύμβαση ΠΔ 407/80. Υπηρέτησε αρχικά ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2008-2013), ενώ από το 2014 υπηρετεί ως Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής στο Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην Αρχαία Ελληνική και Βυζαντινή ιατρική, καθώς και στη νεότερη ιστορία της ιατρικής στην Ελλάδα (19ος- αρχές 20ου αι.). Έχει συγγράψει πολυάριθμες επιστημονικές εργασίες σε περιοδικά, ενώ το 2017 αναμένεται να εκδοθεί η κριτική έκδοση και μετάφραση των Γαληνικών σφυγμολογικών πραγματειών, σε συνεργασία με τον Ian Johnston από τις εκδόσεις Routledge. Είναι μέλος επιστημονικών εταιρειών ιστορίας της ιατρικής και της επιστήμης, μέλος συντακτικών επιτροπών και reviewer σε ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά.

Αναλυτικότερα για το έργο της βλ. http://www.med.auth.gr/users/npapavramidou