Στρατηγοπουλος Δημοσθενης

Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επίκ. Καθηγητής Ελληνικής Παλαιογραφίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Περισσότερες Πληροφορίεςdstratig@he.duth.grstratigopoulosd@hotmail.com

Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1966 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.Το 1988 αποφοίτησε από το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ με το γενικό βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». Το 2003 ανακηρύχτηκε Διδάκτορας του τομέα ΜΝΕΣ, του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. με το γενικό βαθμό «ΑΡΙΣΤΑ». Από το 1996 μέχρι το 2013 υπηρέτησε ως Καθηγητής Φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Από το 2002 μέχρι το 2011 αποσπάσθηκε από το ΥΠΕΠΘ στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της πόλης Niš (Σερβία), όπου υπηρέτησε ως Λέκτορας. Το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2008-2009 προσλήφθηκε ως διδάσκων στη βαθμίδα του λέκτορα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 407/80, στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ελληνική Παλαιογραφία». Τον Ιανουάριο 2013 διορίστηκε ως Λέκτορας της Ελληνικής Παλαιογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. Τον Ιούνιο του 2016 εκλέχτηκα Επίκουρος Καθηγητής στην ίδια θέση και τον Ιανουάριο του 2017 διορίστηκε στην ανωτέρω θέση στο ίδιο Τμήμα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από την Ελληνική Παλαιογραφία και τη Βυζαντινή - Μεταβυζαντινή Φιλολογία. Στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ διδάσκει από το 2013 τα παρακάτω μαθήματα σε προπτυχικάο επίπεδο: 1. Ελληνική Παλαιογραφία: Η Ελληνική Γραφή από τον 4ο ως τον 19ο αιώνα, 2. Βυζαντινή Ιστοριογραφία, 3. Πρώιμη Νεοελληνική Γραμματεία (από τις αρχές μέχρι το Διαφωτισμό), 4. Ελληνικά κείμενα της Βυζαντινής και Οθωμανικής εποχής και η διδακτική τους αξιοποίηση, 5. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Γραμματεία, 6. Παλαιογραφία, Κριτική του Κειμένου και Τεχνική των Εκδόσεων, και σε μεταπτυχιακό επίπεδο το μάθημα: Βιβλιογραφικά και Αρχειακά τεκμήρια για τη μελέτη της τοπικής ιστορίας.

Αναλυτικότερα για το έργο του βλ.: http://www.he.duth.gr/stuff/dimosthenis-stratigopoylos