Τζιβαρα Παναγιωτα

Τζιβάρα Παναγιώτα
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ

Η Παναγιώτα Τζιβάρα σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, από όπου έλαβε πτυχίο. Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών της, συμμετείχε στις εξετάσεις του Ιδρύματος και έλαβε υποτροφία για την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής. Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ. με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Σχολεία και δάσκαλοι στη βενετοκρατούμενη Κέρκυρα (16ος-18ος αι.)».

Το 2003 εκλέχτηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του ΔΠΘ, στο γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία του βενετοκρατούμενου Ελληνισμού». Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα στρέφονται γύρω από τη μελέτη των πνευματικών σχέσεων των βενετικών κτήσεων του ελληνικού χώρου με τη μητρόπολη, τη διακίνηση των χειρογράφων και εντύπων βιβλίων και συνακόλουθα των ιδεών στη διάρκεια των 16ου-18ου αιώνων. Ειδικότερα, την απασχολεί το ζήτημα των σπουδών των βενετών υπηκόων της Ανατολής στα εκπαιδευτικά κέντρα της Ιταλίας και η επαγγελματική και συγγραφική δραστηριότητα των αποφοίτων του πανεπιστημίου της Πάδοβας (ιατροφιλόσοφοι, νομικοί). Έχει πραγματοποιήσει έρευνα στα Αρχεία της Κέρκυρας, Κεφαλονιάς και Ζακύνθου, στα Κρατικά Αρχεία της Βενετίας, στο Αρχείο της Προπαγάνδας και του Ελληνικού Κολλεγίου στη Ρώμη και έχει γράψει άρθρα και μελέτες για την ιστορία των βενετικών κτήσεων του Ιονίου.