Γενικα

Πληροφορίες

Αιτήσεις, Έγγραφα, Χρήσιμα Link

Επικοινωνία

Μάθετε περισσότερα για τους τρόπους επικοινωνίας με το τμήμα

Μαθήματα

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγμαμμα σπουδών και το περιεχόμενο του κάθε μαθήματος

Τμημα

Γνωρίστε το Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Αιτήσεις

Ενημερωσεις

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το ακαδ. έτος 2021-2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ» Τα Τμήματα […]

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ: ΥΓΕΙΑ, ΝΟΣΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ» Tα Τμήματα Ιατρικής ΑΠΘ […]

See all our news

Χαιρετισμος

Αγαπητοί υποψήφιοι

Το τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδιοργανώνουν ένα νέο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με τίτλο Ιστορία της Ιατρικής και Βιολογική Ανθρωπολογία: Υγεία, Νόσος και Φυσική Επιλογή.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η μελέτη της εξέλιξης της ιατρικής και της ένταξής της σε ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο μέσα από το πρίσμα της ανθρώπινης εξέλιξης και την αλληλεπίδραση των ασθενειών με τις κοινωνικο-πολιτισμικές πρακτικές και τη προσαρμοστικότητα των ανθρώπινων πληθυσμών σε νέα περιβάλλοντα.

Το ΔΠΜΣ αποσκοπεί στην προώθηση της έρευνας και στην παραγωγή νέας γνώσης στην επιστήμη της Ιστορίας της Ιατρικής και της Βιολογικής Ανθρωπολογίας μέσα από τη διεπιστημονική της προσέγγιση από συγγενείς επιστήμες, όπως η Επιδημιολογία, η Φαρμακολογία, η Παλαιοφαρμακολογία, η μελέτη της Αρχαίας και της Νεότερης Ελληνικής Ιατρικής, η Κοινωνική και πολιτισμική Ανθρωπολογία, η Εξέλιξη του Ανθρώπου, Παλαιοπαθολογία, η Παλαιοδιατροφή, η Παλαιογενετική και η Παλαιοδημογραφία. 

Το μεταπτυχιακό για πρώτη φορά ενώνει επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από έντονη διεπιστημονικότητα, παραγωγή πρωτοπόρου γνώσης και επιστημονικής κατάρτισης, σε μια εποχή που η ανάγκη για την ανάπτυξη σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών που ανταποκρίνονται στις οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συμβαίνουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά έντονη.

Η εξειδίκευση πτυχιούχων του διατμηματικού ΔΠΜΣ γίνεται με την λειτουργία δύο κατευθύνσεων:

α. Ιστορία  της Ιατρικής

β. Βιολογική Ανθρωπολογία

Μέσα από τις δύο κατευθύνσεις καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων που προσφέρει την εξειδίκευση που απαιτείται για να καλύψει ένα πραγματικό κενό στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα, στα αντικείμενα αυτά, και να προωθήσει τους αποφοίτους του με μια υψηλού επιπέδου εξειδίκευση στην αγορά εργασίας. Ο συγκερασμός των θετικών και θεωρητικών επιστημών στη χρήση διεπιστημονικών μεθόδων προσέγγισης των ιστορικών φαινομένων και το πως η μελέτη της ιστορίας και της ανθρωπολογίας μπορεί να βοηθήσει στην εκλεπτυσμένη κατανόηση ευρέως φάσματος ερωτημάτων και διλλημάτων της σύγχρονης εποχής αποτελεί την πρόκληση του ΔΠΜΣ.  

Παράληλλα,

  • παρέχουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν σε ένα ΔΠΜΣ, η θεματολογία του οποίου προσφέρεται για πρώτη φορά στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα,
  •  αξιοποιούμε και διδάσκουμε μια σειρά νέων τεχνικών και τεχνολογιών την εκμάθηση και την πιστοποίηση των οποίων μπορούσαν να αποκτήσουν οι φοιτητές μέχρι σήμερα μόνο στο εξωτερικό.
  • προσφέρουμε πολλές ευκαιρίες συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα - σημαντικός στόχος των συντονιστών του ΔΠΜΣ - με σκοπό την απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί για την παραγωγή νέας γνώσης είτε μέσω της διεξαγωγής αυτοδύναμης έρευνας είτε μέσω της συνεργασίας τους με ερευνητικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό ή τον ευρωπαϊκό χώρο.

Στις σελίδα πληροφορίες/κανονισμός παρουσιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας του ΔΠΜΣ καθώς και ένα τμήμα των ειδικών επιστημόνων και συναδέλφων που θα διδάξουν στο ΔΠΜΣ. Μελλοντικά ο συγκεκριμένος διαδικτυακός τόπος θα αποτελεί πλατφόρμα ενημέρωσης για τη λειτουργία του ΔΠΜΣ καθώς και για το αναλυτικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο που ασκείται σ' αυτό.

Εκ μέρους της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής