ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΝΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση ότι οι περισσότερες θεραπείες ανακαλύφθηκαν με εμπειρικές μεθόδους. Διερεύνηση του ρόλου των κοινωνικών παραγόντων στην ανάγκη για φάρμακα. Γνώση ότι οι πιο σημαντικές θεραπευτικές «ανακαλύψεις» έχουν μη-επιστημονικούς πρόδρομους. Γνώση της σημασίας και των προβλημάτων της ανακάλυψης των βιταμινών, των ορμονών και των αντιβιοτικών. Συσχέτιση αρχαιολογικών ευρημάτων με φαρμακευτικά φυτά και σύγκρισή τους με εθνογραφικά και φυτο-χημικά δεδομένα. Εφαρμογή αρχαιολογικής και εθνογραφικής έρευνας για την αρχαία χρήση των φαρμακευτικών φυτών υπό το πρίσμα της σημερινής γνώσης για τη χημεία και τη φυσιολογία των φυτών. Στην κειμενική έρευνα: αναγνώριση των περιγραφομένων φυτών, ανάλυση των φυτών για φυσιολογικά ενεργά παράγωγα και καθορισμός της δραστικότητάς τους από τις περιγραφές. Στη μη-κειμενική έρευνα: κατανόηση πηγών γνώσης (ανθρώπινα κατάλοιπα, κοπρολίτες, και ευρήματα φυτών). Τέλος, εξοικείωση με την ιστορία της χρήσης αναισθησίας και αναισθητικών ουσιών στην πορεία της ιστορίας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Μυστικισμός/θρησκεία/μαγεία.
 2. Ελληνο-ρωμαϊκές μέθοδοι και ιατρική βοτανολογία.
 3. Διοσκουρίδης.
 4. Ζωικά παράγωγα. Μέταλλα.
 5. Κατηγοριοποίηση και θεραπευτική αλλαγή.
 6. Αντιβιοτικά-ορμόνες. Κλινικές δοκιμές.
 7. Παλαιοφαρμακολογία - παλαιοεθνοβοτανική: Κειμενική έρευνα [κατάλογοι φαρμακευτικών ουσιών (Ινδία, Σουμέριοι, Αίγυπτος)].
 8. Παλαιοφαρμακολογία - παλαιοεθνοβοτανική: Κειμενική έρευνα [κατάλογοι φαρμακευτικών ουσιών (Κίνα, Αρχαία Ελλάδα)]
 9. Παλαιοφαρμακολογία - παλαιοεθνοβοτανική: Κειμενική έρευνα [κατάλογοι φαρμακευτικών ουσιών (ριζοτόμοι, Διοσκουρίδης και παράδοση)]
 10. Μη-κειμενική έρευνα (εφαρμογή τυπολογίας ABO/προβλήματα εφαρμογής/ερμηνεία αποτελεσμάτων).
 11. Μη-κειμενική έρευνα (εφαρμογή τυπολογίας ABO/προβλήματα εφαρμογής/ερμηνεία αποτελεσμάτων).
 12. Χρήση αναισθητικών ουσιών στην πρώιμη ιστορία
 13. Χρήση αναισθητικών ουσιών μετά την Αναγέννηση
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη
A. Touwaide
Καθηγητές
Μ. Μυρωνίδου-Τζουβελέκη
A. Touwaide