ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΑΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Στόχος του μαθήματος είναι η ανάπτυξη θεματικών ενοτήτων όπως η παλαιοδιατροφή και η παλαιοδημογραφία που σχετίζονται άμεσα με παρελθούσες αλλά και με σύγχρονες ασθένειες. Κατανόηση ότι η διατροφή είναι βασικός πολιτισμικός και βιολογικός παράγοντας στην ανθρώπινη εξέλιξη. Πως επηρεάζει η διατροφή, οι ασθένειες και οι πανδημίες τα δημογραφικά φαινόμενα. Στόχος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν το θεωρητικό υπόβαθρό των εννοιών αλλά και τα μεθοδολογικά εργαλεία που μας βοηθούν να ανασύσταση αυτών των δεδομένων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Διατροφή και πολιτισμός (από την σκοπιά της κοινωνικής ανθρωπολογίας)
 2. Διατροφή και πολιτισμός (μαρτυρίες από τον υλικό πολιτισμό όπως οι παραστάσεις και αρχαίες πυγές)
 3. Διατροφή, βιολογία και εξέλιξη (δυσανεξία στη λακτόζη, γλουτένη κτλ)
 4. Επιδημιολογική μετάβαση: τα βασικά χαρακτηριστικά, ασθένειες, πανδημίες και πληθυσμιακές επιπτώσεις
 5. Μετακινήσεις πληθυσμών: αναλύσεις ραδιενεργών ισοτόπων (π.χ. στροντίου στα ανθρώπινα οστά)
 6. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες από μακροκατάλοιπα τροφών: αρχαιοβοτανική (τροφές, φαρμακευτικά βότανα, ρητίνες - στοματική υγιεινή)
 7. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες από μακροκατάλοίπα τροφών: αρχαιοβοτανική (φαρμακευτικά βότανα, ρητίνες - στοματική υγιεινή)
 8. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες από μακροκατάλοίπα τροφών: ζωοαρχαιολογία (ζωικές πρωτεΐνες: κρέας, γαλακτοκομικά; μέλι)
 9. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες από μικροκατάλοιπα τροφών: αμυλόκοκκοι και φυτόλιθοι
 10. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες - άλλες αναλυτικές προσεγγίσεις: χημικές αναλύσεις οργανικών υπολειμμάτων στα κεραμικά σκεύη
 11. Διατροφή και αρχαιολογικές μαρτυρίες - άλλες αναλυτικές προσεγγίσεις: αναλύσεις ισοτόπων άνθρακα και αζώτου στα ανθρώπινα οστά
 12. Ειδικά θέματα παλαιοπαθολογίας
 13. Ειδικά θέματα παλαιοπαθολογίας
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Ν. Χ. Ούρεμ-Κώτσου
Καθηγητές
Ν. Χ. Ούρεμ-Κώτσου
Κ. Ζαφείρης
J. J. G. Granero
Α. Αβραμίδου
Β. Κράββα