ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση ότι η μελέτη μιας προκατάληψης είναι ουσιαστικά η μελέτη προϋπάρχουσας γνώσης. Καθορισμός συνθηκών που συνέβαλαν στην εμφάνιση της προκατάληψης (κοινωνία, εποχή, παιδεία). Συσχετισμός της προκατάληψης με άλλες προκαταλήψεις. Παρακολούθηση της εξέλιξής της στο χρόνο. Αξιολόγηση της σημασίας των συνεπειών της στην κοινή γνώμη και στην εξέλιξη της ίδιας της ιατρικής. Γνώση: ότι στην ιστορία, η γέννηση ενός παιδιού ήταν αντικείμενο γυναικών, μη-ιατρών, οι επίτοκες πέθαιναν από αιμορραγίες και μολύνσεις, ότι το 18ο αιώνα διαμορφώθηκε η ανατομία και φυσιολογία της εγκύου, ότι οι ιατροί μετέδιδαν επιλόχειο πυρετό στην επίτοκες, ότι η χρήση αναισθησίας στον τοκετό ήταν αμφιλεγόμενη, όπως και η αντισύλληψη, ότι ήταν αναμενόμενο οι γυναίκες-ιατροί αρχικά να φροντίζουν γυναίκες-ασθενείς. Κατανόηση ότι η ιστορία της παιδιατρικής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την κοινωνική θέση του παιδιού και ότι η αναγνώριση, κατά το 18ο αιώνα, της παιδικής θνησιμότητας ανέγειρε το ενδιαφέρον για την πρόληψη και την αναγνώριση των κοινωνικών παραγόντων της υγείας. Η παιδιατρική διαμορφώθηκε από τον ορισμό των παιδικών ασθενειών, από τις χειρουργικές επεμβάσεις για συγγενείς ανωμαλίες και από τις ανακαλύψεις σε ορμόνες, βιταμίνες και γενετική.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ανθρωπομορφισμός μήτρας
 2. Ανατομία μήτρας και εμβρύου
 3. Καισαρική τομή. Φυσιολογικός τοκετός
 4. Μαιευτική. Διαχείριση αιμορραγίας. Διαχείριση πόνου Επιλόχειος πυρετός
 5. Γυναικολογικές επεμβάσεις.
 6. Φεμινισμός: κριτική παραδοσιακών απόψεων
 7. Παιδί και υγεία στην αρχαιότητα..
 8. Παιδιατρική στο Βυζάντιο
 9. Αραβική, μεσαιωνική και αναγεννησιακή παιδιατρική
 10. Διαφωτισμός: νόσοι και αναγνώριση παιδικής θνησιμότητας
 11. Απαρχές της παιδικής φροντίδας (υγιεινή και συμβουλές, ιατρικές και χειρουργικές πρόοδοι, παιδιατρική ειδικότητα, γενετική και ευγονική, διατροφή, κοινωνική παιδιατρική)
 12. Απαρχές της παιδικής φροντίδας (υγιεινή και συμβουλές, ιατρικές και χειρουργικές πρόοδοι, παιδιατρική ειδικότητα, γενετική και ευγονική, διατροφή, κοινωνική παιδιατρική)
 13. Παιδιατρική στη νεότερη Ελλάδα
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Ν. Παπαβραμίδου
Καθηγητές
Ν. Παπαβραμίδου
Μ. Σγάντζος
Ε. Πουλάκου-Ρεμπελάκου
Α. Συριάτου
Ι. Γραμματικάκης