ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση ότι η αρχαία ιατρική επηρέασε βαθύτατα τη δυτική ιατρική και κοινωνία. Μελέτη αρχαίας ιατρικής υπό το πρίσμα των σύγχρονων πεδίων της παθολογίας, της χειρουργικής, της θεραπευτικής, της ψυχιατρικής, της ανατομίας, της ηθικής και της εκπαίδευσης. Αναγνώριση της αξίας του πώς ιατρικές θεωρίες και πρακτικές ερμηνεύονται διαφορετικά, ανάλογα με τις αλλαγές στην επιστήμη και την κοινωνία. Γνώση της εξέλιξης της έννοιας της υγείας και της νόσου. Κατανόηση της εξέλιξης της ιδιότητας του θεραπευτή σε ιατρό. Γνώση των εξελίξεων που συνέδραμαν στην ανακάλυψη της κυκλοφορίας του αίματος. Γνώση και κατανόηση των μεθόδων διάγνωσης και πρόγνωσης διαχρονικά. Μελέτη της σχέσης σώματος και ψυχής, λαμβάνοντας υπόψη τη θρησκεία, την κοινωνία και τη γνώση στην ιστορία. Κατανόηση της εξέλιξης ιατρικών οντοτήτων που σήμερα αναγνωρίζονται (π.χ. επιληψία, καρκίνος).

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Σύντομη αναδρομή στην ιστορία της ιατρικής.
 2. Σχέση ιατρικής και θρησκείας
 3. Θέση του ιατρού στην κοινωνία, Προσόντα ιατρού,
 4. Ιατρική ηθική & δεοντολογία, σχέση ιατρού και ασθενή
 5. Εξέλιξη της ιατρικής από τέχνη σε επιστήμη
 6. Επιστημολογία και ιατρικές σχολές της αρχαιότητας
 7. Ιστορία ιατρικής εκπαίδευσης
 8. Καρδιαγγειακές αναζητήσεις.
 9. Μέθοδοι διάγνωσης και πρόγνωσης
 10. Θεραπευτικές προσεγγίσεις
 11. Σχέση σώματος και ψυχής
 12. Εξέλιξη ιατρικών οντοτήτων που σήμερα αναγνωρίζονται: επιληψία
 13. Εξέλιξη ιατρικών οντοτήτων που σήμερα αναγνωρίζονται: καρκίνος
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Ν. Παπαβραμίδου
Καθηγητές
Ν. Παπαβραμίδου
Μ. Καραμάνου