ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει της σχέση υγείας, νόσου και φυσικής επιλογής διαχρονικά στον ανθρώπινο είδος και να δοθεί έμφαση στο βασικό ερώτημα: σε τι είναι προσαρμοσμένο το ανθρώπινο σώμα; Πως και γιατί εξελίχθηκε να έχει τη σημερινή του μορφή; Ποιες τροφές εξελιχθήκαμε να τρώμε; Ποιες δραστηριότητες εξελιχθήκαμε να ασκούμε; Τι είναι η προσαρμογή και η φυσική επιλογή. Ποιες χρόνιες ασθένειες είναι αποτελέσματα αλληλεπίδρασης του σώματος μας στα σύγχρονα μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα στα οποία το σώμα μας είναι ελάχιστα προσαρμοσμένο (διαβήτης τύπου ΙΙ, δυσανεξίες, καρδιακές παθήσεις κ.α.).

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Η Ιστορία τηςεξελικτικήςσκέψης –Η αντίληψη για τη θέση του Ανθρώπου στην Εξέλιξη
 2. Εισαγωγή στην Συμπεριφορά των Ζώων- Εξελικτική προσέγγιση της Συμπεριφορας
 3. Μελέτη της οικολογίας της Συμπεριφοράς των Πρωτευόντων - Η εξέλιξη της Ανθρώπινης Συμπεριφοράς- Συγκριτική μελέτη της συμπεριφοράς του Ανθρώπου και των Πρωτευόντων
 4. Δράση των εξελικτικών δυνάμεων στην Περίπτωση του Ανθρώπου - Είναι ικανές να εξηγήσουν τη θέση του Ανθρώπου στη Φύση - Τα αποδεικτικά στοιχεία για την μελέτη της εξέλιξης του Ανθρώπου
 5. Από τα Ερπετά στους Προγόνους του Ανθρώπου - Η εξέλιξη των πρώιμων πρωτευόντων
 6. Τα πρώτα βήματα (Από τους όρθιους Πιθήκους στους Αυστραλοπιθήκους) -Η αρχή του ταξιδιού προς την “μοναδικότητα”
 7. Το γένος HOMO διαφοροποιείται: οι πρωτοι άνθρωποι
 8. Τα σενάρια της εξέλιξης του Σύγχρονου Ανθρώπου
 9. Η εξέλιξη της γλώσσας- Η μοναδικότητα της Τέχνης
 10. Οι πρώτοι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες: Πως εξελίχθηκαν σχεδόν σύγχρονα σώματα στο ανθρώπινο γένος.
 11. Οι συνέπειες του να έχουμε παλαιολιθικά σώματα σε ένα μεταπαλαιολιθικό κόσμο.
 12. Το παράδοξο της ανθρώπινης υγείας στη βιομηχανική εποχή, γιατί η μεγάλη διαθεσιμότητα ενέργειας μπορεί να μας αρρωστήσει, γιατί οι καθημερινές καινοτομίες μπορούν να μας βλάψουν.
 13. Το μέλλον της εξέλιξης του Ανθρώπου.
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Ε. Βαλάκος
Καθηγητές
Ε. Βαλάκος
Χ. Παπαγεωργοπούλου