ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνωριμία με τα δόγματα και τις σημαντικότερες μορφές της αρχαίας ελληνικής ιατρικής. Παρακολούθηση της εξέλιξής της στους αιώνες. Όξυνση της κριτικής ικανότητας των συμμετεχόντων μέσω του εντοπισμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διάφορων ιατρικών σχολών και μεταξύ άλλων επιστημονικών πεδίων με την ιατρική. Επίτευξη πρωτογενούς επαφής με τον λόγο των Ελλήνων ιατρών και ενίσχυση του γλωσσικού αισθητηρίου των φοιτητών. Σημειώνεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα θα επιτευχθούν μέσα από κείμενα σε όλες τις διαλέξεις.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ιατρική και Φιλοσοφία –Ιατρική και Λογοτεχνία
 2. Προ-ιπποκρατικοί ιατροί-φιλόσοφοι
 3. Ιπποκράτης και ιπποκρατική ιατρική
 4. Αριστοτέλης και ιατρική ελληνιστικών χρόνων.
 5. Γαληνός
 6. «Εξαγωγή» της ιατρικής σκέψης στην Ανατολή, Ελληνική ιατρική και Αραβικός κόσμος
 7. Διαιτητική –- φαρμακολογία, χειρουργική, ιππιατρική
 8. Ο κοινωνικός ρόλος του ιατρού, στρατιωτική ιατρική
 9. Θρησκευτική-μαγική ιατρική, ιατρική και αστρολογία, φυσιογνωμονική
 10. Ορθολογιστική ιατρική, αιρέσεις: εμπειρικοί – δογματικοί/λογικοί, μεθοδικοί, πνευματικοί, κ.ά.
 11. Σημαντικά ζητήματα ιατρικής ηθικής στην αρχαιότητα
 12. Ιατρικά εγχειρίδια (εικονογραφημένα και μη)
 13. Αρχές παλαιογραφίας μέθοδοι χειρισμού ιατρικών χειρογράφων και εξοικείωση με τις μεθόδους ανεύρεσης της παράδοσης των ιατρικών κειμένων
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Α. Μπάζου
Καθηγητές
Α. Μπάζου
Δ. Στρατηγόπουλος