ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας στη χρήση ιστορικών τεκμηρίων. Διαχωρισμός αρχαίου/νέου/σπανίου, χειρογράφου/αρχείου. Γνώση διαχωρισμού και χρήσης σημαντικών/ασήμαντων όρων. Ανάλυση ονομάτων. Αποφυγή αναχρονισμών (εφαρμογή μοντέρνων εννοιών σε παλαιά κείμενα). Προτεραιότητα στην περιγραφή συμπτωμάτων όχι στους όρους. Εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας μουσείων- συλλογών, ως προαπαιτούμενο για ικανή αξιοποίησή τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ορισμός ιστορίας/ιστοριογραφίας. Ιστοριογραφία της ιατρικής
 2. Συμβολή Ελλήνων ιατρών στην ιατρική ιστοριογραφία.
 3. Η πρόσληψη των ευρωπαϊκών ιδεών στην ελληνική ιατρική ιστοριογραφία:
 4. Κοινωνική ιστορία της ιατρικής. Κοινωνιολογία της ιατρικής και έννοια της «ιατρικοποίησης-medicalization».
 5. Εισαγωγή στην ιστορική επιδημιολογία. Ιστορική επιδημιολογία και αρχειακές πηγές.
 6. Το σώμα. Εφαρμογή χειρουργικής γνώσης.
 7. Ονοματολογία νόσων.
 8. Υλικά στην ιστορία της ιατρικής. Χρήση βιβλιοθηκών και αρχείων για ιστορικο-ιατρική έρευνα. Σύνδεση έρευνας στην ιστορία της ιατρική με τη δημιουργία συλλογών από πρόσφατο βιοϊατρικό περιβάλλον και το σχεδιασμό εκθέσεων.
 9. Παραδείγματα από μουσεία-συλλογές-βιβλιοθήκες του εξωτερικού και εξοικείωση με τον τρόπο λειτουργίας τους στο σχεδιασμό εκθέσεων με ιατρικό περιεχόμενο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
 10. Ιστορία της ιατρικής μέσα από αρχειακά τεκμήρια.
 11. Ιστοριογραφία της εξέλιξης των νοσοκομείων.
 12. Ιστορία των φαρμάκων.
 13. Ειδικά θέματα της ιστορίας της ιατρικής: κοινωνικές αντιλήψεις για την υγεία και την ασθένεια.
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Ε. Βόγλη
Π. Τζιβάρα
Καθηγητές
Ε. Βόγλη
Π. Τζιβάρα
Κ. Τσιάμης
M. Sappol