ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕΤΑ ΤΟ 18 ΑΙΩΝΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Κατανόηση της σημασίας των αιώνων αυτών στη διαρκώς εξελισσόμενη επιστήμη και της αφομοίωσής της από την κοινωνία. Μελέτη των πηγών για τη βαθύτερη κατανόηση της πορείας της ιατρικής σκέψης. Κατανόηση της αλληλοεπίδρασης ιστορικών συνθηκών και ιατρικής. Κατανόηση της διοικητικής οργάνωσης και της αγωγής πρόληψης στη διαφύλαξη της υγείας. Γνώση της ιστορικής εξέλιξης της νοσοκομειακής φροντίδας εντός και εκτός Ελλάδας. Γνωριμία με την ιατρική εκπαίδευση των πρώτων χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη διαμόρφωσή της στις ανάγκες που προέκυψαν μέχρι σήμερα. Επίτευξη επαφής με τον κριτικό (και επικριτικό) λόγο της ιατρικής εκπαίδευσης και της κλινικής ιατρικής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Ιστορικό πλαίσιο από το 18ο μέχρι τον 20ο αιώνα και η παράλληλη πορεία του Ελληνισμού
 2. Η επιστήμη στο Δυτικό κόσμο και η πρόσληψη και μεταφορά της στην Ελλάδα
 3. Η δημιουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και η συμβολή του στο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας
 4. Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ανθρώπινο δυναμικό (Καθηγητές-Φοιτητές)
 5. Ο νοσολογικός χάρτης της πρωτεύουσας και αποτύπωση της υγειονομικής κατάστασης από τον Τύπο και τη λογοτεχνία της εποχής (με χαρακτηριστικά αποσπάσματα κειμένων) (19ος αιώνας)
 6. Η δημιουργία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και η συμβολή της στο πνευματικό, κοινωνικό και πολιτικό γίγνεσθαι της χώρας
 7. Το παράδειγμα της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα ως ένδειξη κοινωνικών μετεξελίξεων (19ος-20ος αιώνας)
 8. Έλληνες ιατροί της διασποράς
 9. Η ιατρική εκπαίδευση και η στελέχωση υπηρεσιών υγείας και νοσοκομείων εντός και εκτός συνόρων
 10. Η παιδική θνησιμότητα στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας)
 11. Εξέλιξη των ιατρικών ειδικοτήτων στην Ελλάδα (19ος-20ος αιώνας)
 12. Η ιστορία των εμβολίων
 13. Η Ελληνική ιστορία μέσα από την ιστορία των νοσοκομείων
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Έ. Πουλάκου-Ρεμπελάκου
Καθηγητές
Έ. Πουλάκου-Ρεμπελάκου