ΠΑΛΑΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γίνεται μια αναλυτική περιγραφή των συχνότερων παθολογιών που παρατηρούνται στα ανθρώπινα οστά και δόντια: μεταβολικές και ενδοκρινικές ασθένειες (κακή λειτουργία των ορμονών, του ανοσοποιητικού συστήματος), εκφυλιστικές ασθένειες (αρθροπάθειες), τραύματα (κατάγματα/χτυπήματα, σπασίματα, ατυχήματα στα οστά και στους μυς), λοιμώδεις νόσοι (εισβολείς όπως ιοί, βακτήρια, παράσιτα), συγγενείς ανωμαλίες (σύνδρομα/εκ γενετής δυσπλασίες στα οστά και τα μαλακά μόρια), νεοπλασματικές ασθένειες (καλοήθεις και κακοήθεις όγκοι), δείκτες μυϊκής καταπόνησης (αλλοιώσεις στα οστά που σχετίζονται με έντονη μυϊκή δραστηριότητα). Για κάθε κατηγορία, θα γίνεται αναφορά στα βασικά χαρακτηριστικά και στην κλινική εικόνα της νόσου. Θα δίνονται στοιχεία διαφορικής διάγνωσης, επιδημιολογικά στοιχεία, αλλά και στοιχεία για την ιστορία, την εξέλιξη και τη γεωγραφική κατανομή της κάθε νόσου. Γίνεται αναφορά σε όλες τις μικροσκοπικές, μακροσκοπικές, ακτινολογικές, και βιοχημικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση και περιγραφή των ασθενειών. Η διαγνωστική αξία αυτών των μεθόδων είναι ιδιαίτερα σημαντική στη μελέτη των σκελετικών καταλοίπων, διότι οι μακροσκοπικές αλλοιώσεις στα οστά παρουσιάζουν περιορισμένο εύρος και ποικιλία. Επειδή στα σκελετικά κατάλοιπα ο πληροφοριακός ορίζοντας είναι περιορισμένος, η διαφορική διάγνωση μπορεί να ενισχυθεί με τη χρήση περισσότερων στοιχείων, που μπορεί να προκύψουν από τις αναλυτικές μεθόδους. Το μάθημα περιλαμβάνει πρακτική άσκηση τόσο στην εφαρμογή των αναλυτικών μεθόδων όσο και στη μελέτη παθολογιών σε σκελετικά κατάλοιπα.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Παλαιοπαθολογία: ορισμός, ιστορία και σημασία
 2. Ακτινοδιαγνωστικές μέθοδοι (κλινική εφαρμογή, παραδείγματα)
 3. Μικροσκοπικές μέθοδοι (κλινική εφαρμογή, παραδείγματα)
 4. Χημικές μέθοδοι (κλινική εφαρμογή, παραδείγματα)
 5. Εφαρμογή μικροσκοπικών, ακτινοδιαγνωστικών και μικροσκοπικών μεθόδων σε οστά αρχαιολογικής προέλευσης (παραδείγματα)
 6. Σκελετικές κακώσεις (κατάγματα, τραύματα) (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 7. Αρθροπάθειες/ενθεσοπάθειες (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 8. Συγγενείς ανωμαλίες οστών (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 9. Μεταβολικές ασθένειες, και ενδοκρινολογικές ασθένειες (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 10. Αναιμίες (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 11. Λοιμώδη νόσηματα (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 12. Νεοπλασματικές ασθένειες (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
 13. Οδοντική παθολογία (κλινική εικόνα, διαφορική διάγνωση, επιδημιολογία, ιστορία, εξέλιξη, γεωγραφική κατανομή, επιπολασμός)
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Κ. Μωραϊτης
Καθηγητές
Κ. Μωραϊτης
Χ. Παπαγεωργοπούλου
Κ. Ηλιόπουλος
Μ.-Ε. Μάνθου
Στ. Φοινίτσης