ΤΑΦΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΑΦΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Η κατανόηση όλων των μεταθανάτιων αλλοιώσεων που μπορεί να υποστεί ένα ανθρώπινο ή ζωικό κατάλοιπο μετά τον θάνατο. Οι αλλαγές μπορεί να είναι ανθρωπογενείς ή περιβαλλοντικέςκαι μπορούν να αλλάξουν τόσο τη χημική σύσταση όσο και τη φυσική εμφάνιση των σκελετικών καταλοίπων.Οι αναγνώριση αυτών είναι το σημαντικότερο βήμα πριν την παθολογική διάγνωση, την αρχαιολογική ερμηνεία ή τη δικαστική ανθρωπολογική γνωμάτευση.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 1. Βιολογική ανθρωπολογία και Ταφονομία: Μια συμβιωτική σχέση.
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διατήρηση των οστών κατά τη διάρκεια της ταφής.
 3. Η επίδραση του χερσαίου περιβάλλοντος στη διατήρηση των οστών.
 4. Οστικές αλλοιώσεις που οφείλονται στη δραστηριότητα χερσαίων ζώων.
 5. Η επίδραση του υδάτινου περιβάλλοντος στη διατήρηση των οστών.
 6. Οστικές αλλοιώσεις που οφείλονται στην έκθεση των οστών σε υψηλές θερμοκρασίες.
 7. Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στα οστά που οφείλονται σε ταφικά έθιμα και πρακτικές του παρελθόντος ή άλλες δραστηριότητες.
 8. Ταφονομία των μουμιοποιημένων ανθρώπινων καταλοίπων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.
 9. Φυσική αποδόμηση και παράγοντες διατήρησης των οργανικών υλικών (ύφασμα, κατεργασμένο δέρμα κ.ά.)που ανευρίσκονται ως κτερίσματα σε αρχαιολογικές ταφές.
 10. Η συμβολή της δικαστικής ταφονομίας στην επίλυση ιατροδικαστικών ζητημάτων: Αναφορές περιπτώσεων (case studies).
 11. Εισαγωγή στην ταφική αρχαιολογία και εικονογραφία.
 12. Ταφικές πρακτικές που καταγράφονται διαχρονικά μέσω των αρχαιολογικών ευρημάτων από τους προϊστορικούς χρόνους έως τη σύγχρονη εποχή με έμφαση στον Ελλαδικό χώρο.
 13. Δευτερογενής ταφές, καύσεις, εγχυτρισμοί κ.ά.
Πληροφορίες 
ECTS7.5
Υπεύθυνοι
Κ. Μωραΐτης
Καθηγητές
Κ. Μωραΐτης
Χ. Παπαγεωργοπούλου