Προσωπικο

Granero Juan Jose Garcia
Research fellow, Spanish National Research Council, Departamento de Arqueología y Antropología CaSEs, Spain, Barcelona, Catalonia
Sappol Michael
Fellow at the Swedish Collegium for Advanced Studies, Uppsala, Sweden
Touwaide Alain
Director of the Institute for the Preservation of Medical Traditions, Washington DC, USA
Αβραμίδου Αμαλία
Λέκτορας Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών ΔΠΘ
Βαλάκος Ευστράτιος
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων-Οικοφυσιολογίας, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Βαρβούνης Μανόλης
Καθηγητής Λαογραφίας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ
Βόγλη Ελπίδα
Επίκ. Καθηγήτρια Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Γραμματικάκης Ιωάννης
Επιμελητής Α΄ ΄ΕΣΥ, Γ΄Μ/Γ Κλινική ΕΚΠΑ, ΠΓΝ "Αττικόν", Συντονιστής Μεταπτυχιακού Προγράμματος ΕΚΠΑ, "Παθολογία της κύησης"
Δαρδαβέσης Θεόδωρος
Καθηγητής Υγιεινής και Προληπτικής Ιατρικής, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Ζαφείρης Κων/νος
Επίκ. Καθηγητής Δημογραφίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Ηλιόπουλος Κων/νος
Lecturer of Forensic Anthropology, Faculty of Science, School of Natural Sciences and Psychology, Liverpool John Moores University, UK
Καραμάνου Μαριάννα
Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Claude Bernard, Lyon, France και Research Associate στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ιστορίας της Ιατρικής και Δημόσιας Υγείας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Λωζάνης, Ελβετία
Κοβάτση Λήδα
Επίκ. Καθηγήτρια Ιατροδικαστικής, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Κράββα Βασιλική
Λέκτορας Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Μάνθου Μαρία-Ελένη
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Μπάζου Αθηνά
Λέκτορας Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμ. Φιλολογίας, ΕΚΠΑ
Μυρωνίδου-Τζουβελέκη Μαρία
Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Μωραΐτης Κων/νος
Επίκ. Καθηγητής Δικαστικής Ανθρωπολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Νάτσης Κων/νος
Καθηγητής Ανατομίας, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Ούρεμ-Κώτσου Ντούσανκα-Χριστίνα
Επίκ. Καθηγήτρια Προϊστορικής Αρχαιολογίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Παπαβραμίδου Νίκη
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα
Επίκ. Καθηγήτρια Φυσικής Ανθρωπολογίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Πουλάκου-Ρεμπελάκου Έφη
Αναπλ. Καθηγήτρια Ιστορίας της Ιατρικής, Τμ. Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Σγάντζος Μάρκος
Επίκ. Καθηγητής Ανατομίας, Τμ. Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Στρατηγόπουλος Δημοσθένης
Επίκ. Καθηγητής Ελληνικής Παλαιογραφίας, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Συριάτου Αθηνά
Επίκ.Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας, Τμ. Ιστορίας Εθνολογίας, ΔΠΘ
Τζιβάρα Παναγιώτα
Επίκ. Καθηγήτρια Ιστορίας του Βενετοκρατούμενου Ελληνισμού, Τμ. Ιστορίας & Εθνολογίας, ΔΠΘ
Τσιάμης Κων/νος
Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής, Μεταπτυχιακός Υπότροφος Μικροβιολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΕΚΠΑ
Φοινίτσης Στέφανος
Επίκ. Καθηγητής Ακτινολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΑΠΘ
Χοβαλοπούλου Μαρία-Ελένη
Μεταδιδάκτορας ΕΚΠΑ