Τσιαμης Κων/νος

Τσιάμης Κων/νος
Διδάκτωρ Ιστορίας της Ιατρικής, Μεταπτυχιακός Υπότροφος Μικροβιολογίας, Τμ. Ιατρικής, ΕΚΠΑ
ctsiamis@med.uoa.gr

Ιατρός-Κυτταρολόγος. Ακαδημαϊκός Υπότροφος (Ν.4115/30.01.13/ΦΕΚ 24) Εργαστηρίου Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ, Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής. Συμμετοχή σε διδασκαλία και επιστημονικές επιτροπές μεταπτυχιακών προγραμμάτων και προπτυχιακών σπουδών: 1) Παραδόσεις μαθημάτων του σεμιναριακού κύκλου «Ιστορική Επιδημιολογία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ιστορική Δημογραφία» Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρας, 2) Παραδόσεις μαθημάτων της ενότητας «Ανθρωπιστική Ιατρική» και «Εργαστηριακές Τεχνικές» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής,ΕΚΠΑ, 3) Επιστημονικός υπεύθυνος εκπαίδευσης e-class στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μοριακή Ιατρική Βιοπαθολογία-Μικροβιολογία» της Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ. 4) Παράδοση μαθημάτων Ιστορίας της Ιατρικής (προπτυχιακοί φοιτητές, Ε’ εξάμηνο), Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Συνεργάτης Εργαστηρίου Ιστορίας της Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής, ΕΚΠΑ. Συγγραφέας εργασιών σε περιοδικά (MedLine), κεφαλαίων σε βιβλία και συμμετοχές σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.