Βαλακος Ευστρατιος

Βαλάκος Ευστράτιος
Καθηγητής Συγκριτικής Φυσιολογίας Ζώων-Οικοφυσιολογίας, Τμ. Βιολογίας, ΕΚΠΑ
Περισσότερες Πληροφορίεςevalakos@biol.uoa.gr

O Ευστράτιος Βαλάκος είναι καθηγητής του Τομέα Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου του Τμήματος Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου διδάσκει από το 1996. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Προσαρμογές (οικολογικές-φυσιολογικές) των ερπετών και σαλιγκαριών σε μεσογειακού τύπου οικοσυστήματα, τη Θερμική βιολογία ερπετών, τη Νησιωτική βιογεωγραφία & προσαρμογές, την Προστασία ενδημικών ειδών, τη Φυλογένεση, και τη Συγκριτική μορφολογία οργανισμών (περιλαμβανομένου και του ανθρώπου). Τα τελευταία χρόνια παράγει ενεργά ερευνητικό έργο στη βιολογική ανθρωπολογία. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Φυσιολογία και Συγκριτική Φυσιολογία Ζώων, Αρχές και Θεωρία Εξέλιξης, και Βιολογική Ανθρωπολογία. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει και άλλες θεματικές περιοχές, όπως Ταξινόμηση και Συστηματική Ζώων, Βιογεωγραφία, Πανίδα της Ελλάδας, Ζωολογία και Συστηματική Ζωολογία, Οικολογία, Βιογεωγραφία, Λιμνολογία, Αρχές και Θεωρία Εξέλιξης, Φυσιολογία – Ανοσολογία, Διαταραχές οικοσυστημάτων, Οικολογία Εδάφους, Βιογεωγραφία. Το διδακτικό του έργο στα παραπάνω ακαδημαϊκά πεδία περιλαμβάνει, εκτός από την διδασκαλία, τη συμμετοχή του σε εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις υπαίθρου και εκπαιδευτικές εκδρομές. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο, το Μάθημα Πανίδα της Ελλάδας (2007-2009). Κατά την ίδια περίοδο (2007-2009) οργάνωσε και δίδαξε το μάθημα Κοινωνιοβιολογία, στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ «Κοινωνιοβιολογια, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκαπίδευσης» του ΕΚΠΑ. Επίσης, έχει εργασθεί ως επιμορφωτής σε θέματα βιολογίας στο Π.Ε.Κ. Πειραιά (1992-93), και στην ενότητα «Οικολογία» στο πλαίσιο σεμιναρίου επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα «Διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων-καθαρότερη παραγωγή», Κ.Ε.Κ Μοσχάτου (1995).

Συνολικά, έχει αναλάβει την επίβλεψη 50 διπλωματικών εργασιών προπτυχιακών φοιτητών, 8 μεταπτυχιακών φοιτητών του Π.Μ.Σ «Κοινωνιοβιολογια, Νευροεπιστήμες και Εκπαίδευση», και 6 Διδακτορικών διατριβών. Έχει οριστεί μέλος 13 τριμελών και 5 επταμελών συμβουλευτικών επιτροπών. Είναι επιστημονικά υπεύθυνος 18 ερευνητικών προγραμμάτων και μέλος 8 ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά προγράμματα. Έχει συνεργασθεί με πολυάριθμα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού, όπως το Πανεπιστήμιο του Michigan, το Πανεπιστήμιο της Salamanca, και τα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας της Βιέννης και Βόννης.

Παρουσιάζει εκτενές συγγραφικό έργο, καθώς οι δημοσιεύσεις του σε περιοδικά με κριτές απαριθμούν 64 επιστημονικά άρθρα, με θέματα που καλύπτουν την οικολογία, την φυσιολογία, την ανατομία/μορφολογία, τη βιογεωγραφία, την εξέλιξη ειδών της νοτιοανατολικής Μεσογείου, και τη βιολογική ανθρωπολογία. Επίσης έχει συμμετάσχει στη συγγραφή εργαστηριακών ασκήσεων και σημειώσεων για πανεπιστημιακά μαθήματα, και εργασθεί ως μέλος μεταφραστικών ομάδων και ομάδων επιμέλειας βιβλίων βιολογίας. Είναι αξιολογητής σε 7 διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει σε δεκάδες Διεθνή (86 ανακοινώσεις) και ελληνικά (74 ανακοινώσεις) επιστημονικά συνέδρια. Στη συγγραφική του δραστηριότητα συγκαταλέγεται, και αναφέρεται ενδεικτικά, το ακαδημαϊκό σύγγραμμα Φυσική Ανθρωπολογία στην Πράξη (Βαλάκος, Ε. Νικήτα, Ε., Παπαβασιλείου, Σ. 2016. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα Καλλιπος, http://repository.kallipos.gr/handle/11419/3843).

Αναλυτικότερα για το έργο του βλ.: www.biol.uoa.gr/enphysg